Api

Uit Chattersworld Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Aantal chatters weergeven op je site

Om het aantal chatters dat zich in je chatbox bevindt op je site weer te geven, plaats je het volgende stukje javascript code tussen de HEAD tags van je webpagina.

<syntaxhighlight lang="javascript"> <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/2.0.0/jquery.min.js"></script> <script>

 $(document).ready(function updateChatCount() {
   $.get('https://www.chattersworld.nl/usercount.php?channel=CHATROOMNAAM', function(data) {
     $("#users").html(data);
   }, 'text');
   setTimeout(updateChatCount, 3000);
 });

</script> </syntaxhighlight>

Vervang hierbij CHATROOMNAAM naar de naam van je chatroom (zonder # teken).

Zet vervolgens tussen de BODY tags op de plaats waar je het chattersaantal wil hebben een HTML-element met het id users, bijvoorbeeld:

<syntaxhighlight lang="html4strict">

Aantal Chatters:

</syntaxhighlight>